Työpaikkaohjaaminen

Vinkkejä palautteen antamiseen

Palautteen antaminen auttaa taitojen ja vahvuuksien tunnistamisessa. Onnistumisista kannattaa kertoa opiskelijalle. Myös työpaikkaohjaajan kannattaa pyytää palautetta opiskelijalta. Tässä vinkkejä palautteen antamiseen:

 • Anna palaute mahdollisimman pian.
 • Anna palaute yhdestä asiasta kerrallaan.
 • Anna palaute kahden kesken. Myönteistä palautetta voi antaa muiden kuullen.
 • Anna opiskelijalle mahdollisuus kertoa oma arviointinsa tilanteesta.
 • Perustele palautteesi.
 • Anna palautetta säännöllisesti.

Vinkkejä valmentavaan esihenkilötyöhön

Valmentavassa esihenkilötyössä ei johdeta vain asioita ja ihmisiä, vaan kannustetaan työntekijöitä osallistumaan ja ottamaan vastuuta. Toiminta on tavoitteellista, ja ihmisten arvostaminen ja luottamus ovat kaiken tekemisen lähtökohta.

Tässä Dan Sobackin (2021) valmentavan johtamisen periaatteita:

 • Luo turvallinen ympäristö.
 • Ohjaa kysymyksillä ja kuuntele aktiivisesti.
 • Mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa.
 • Sparraa ja ole tukena tarvittaessa.
 • Nosta tutkiskeluun ajattelu- ja toimintatapoja.
 • Kiitä ja kannusta.

Täältä löydät interaktiivisen kuvan työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät.

Arjen työpaikkaohjaaminen

Työelämäpalaute

Antamalla palautetta kehität ammatillisen koulutuksen laatua. Yhteistyöllä ammatillisen oppilaitoksen kanssa voidaan ratkaista työpaikan ja yritysten muuttuvia osaamistarpeita. Osaamista kehittämällä parannetaan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Työpaikoilta kerätään palautetta valtakunnallisen työelämäpalautteen avulla. Palautekyselyt lähetetään sähköpostilla työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Palautetta ohjaustyöstä ja yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa pyydetään työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta.

Palautekeskustelu on aina tervetullutta myös yhteistyön aikana.

Työpaikkaohjaajakoulutus​

Oppilaitoksemme järjestää maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta. Koulutus on tarkoitettu työnantajille, työpaikalla opiskelijoita ohjaaville ja ohjauksesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus järjestetään etäyhteyden kautta ja sen kesto on noin tunti. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa opiskelijoidemme työelämässä oppimisesta, ammatillisista perustutkinnoista ja yhteistyömahdollisuuksista Business Collegen kanssa. Osallistujat pääsevät myös jakamaan kokemuksiaan ja vinkkejään arjen työpaikkaohjaamiseen.

Lisätietoja koulutuksesta, niiden ajankohdista ja ilmoittautumisesta: tyoelamapalvelut@bc.fi

Lisämateriaali

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Työpaikkaohjaajan muistilista 

Ohjaan.fi-sivusto

Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle

Skip to content