Työelämässä oppiminen

Opiskelija hankkii osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Työpaikalla, käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta sanotaan työelämässä oppimiseksi. Opiskelijan työllistäminen antaa mahdollisuuden saada uutta työvoimaa

Ammatilliseen tutkintokoulutukseen kuuluu aina työelämässä oppiminen.

Työelämässä oppimiseen määritellään

 • keskeiset työtehtävät
 • tavoitteet
 • ohjaus
 • arvioinnin aikataulut

Niistä sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan (= HOKS-ohjaajan) kanssa, kun solmitaan koulutus- tai oppisopimus. HOKS-ohjaaja on aina tarvittaessa työpaikan ja opiskelijan tukena. Sopimusmuodoista voit lukea lisää täältä.

Työelämässä oppimisen tärkeä tavoite on oppia ammattitaitoa käytännössä ja kerryttää opiskelijalle työkokemusta. Erityisen iso merkitys työelämässä oppimisella on niille nuorille opiskelijoille tai alanvaihtajille, joille ei ole vielä kertynyt alan työkokemusta.

Opiskelijalle nimetään työpaikalla vastuullinen työpaikkaohjaaja ja -arvioija, joka voi olla sama henkilö. Arvioijia voi olla myös useita. Työpaikkaohjaaja jakaa ohjausvastuuta tarvittaessa muille. Opiskelijan HOKS-ohjaaja toimii opiskelijan ja työpaikan yhteyshenkilönä oppilaitoksessa. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), josta näkyy tutkinnon sisältö.

Työpaikkaohjaajalta edellytetään ammatillista osaamista niissä osaamisalueissa, joita hän ohjaa.  Työpaikkaohjaaja tarvitsee vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä halua jakaa osaamistaan. Kärsivällisyydestä ja huumorintajusta on hyötyä työpaikan ohjaustilanteissa. Ohjaustyö vaatii aikaa, mutta kehittää myös työpaikkaohjaajan ohjaus- ja johtamisosaamista.

Täältä löydät lisätietoa koulutus- ja oppisopimuksen mahdollisuuksista

Onnistunut työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on hyvä tilaisuus työnantajalle saada lisää tekijöitä työpaikalle. Sen aikana opiskelijaan ehtii tutustua ja hänestä on mahdollista saada pidempiaikainen työntekijä. Usein opiskelija tuo työpaikalle mukanaan myös uusia, tuoreita näkemyksiä ja ideoita.

Perehdyttäminen on erityisen tärkeää ensimmäistä kertaa työelämään tulevalle opiskelijalle. Tehokkaan perehdytyksen ansiosta opiskelijasta tulee nopeammin tuottava työntekijä. Perehdyttää pitää ainakin seuraaviin asioihin:

 • fyysinen työntekopaikka
 • työtehtävät (työnopastus)
 • työyhteisö ja työyhteisön tavat (pelisäännöt)
 • työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset.

Ohjauksen tarve on suurinta opintojen alkuvaiheessa. Perusteellisempi työtehtävistä kertominen ja hiljaisen tiedon siirtäminen ovat parasta, mitä ohjaaja voi opiskelijalle antaa.

Muistilista onnistuneeseen työelämässä oppimiseen

 • Tavoitteet on määritelty ja aikataulutettu.
 • Työajoista ja pelisäännöistä on sovittu.
 • Työtehtävät ovat mahdollisimman monipuolisia ja sopivan haastavia.
 • Työpaikkaohjaajalla on aikaa ohjaamiselle.
 • Palautetta annetaan puolin ja toisin.
 • Kokemuksista ja näkemyksistä keskustellaan.
 • Työyhteisö osallistuu ohjaamiseen ja tukemiseen.
 • Työilmapiiri on turvallinen ja hyvä.
Yhteiset säännöt ja käytännöt
Skip to content