Ohjaaminen työpaikalla

TYÖPAIKKAOHJAAJA

Työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan tukena,
jotta opiskelija saavuttaa oppimistavoitteet, 
kun hän hankkii osaamista työpaikalla.
Työpaikkaohjaaja keskustelee,
antaa palautetta, sparraa oppimisessa ja
kannustaa opiskelijaa itseohjautuvuuteen.

Katso video

TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT

Jokainen opiskelija on yksilö, joten alussa on aina tärkeää perehtyä opiskelijan tilanteeseen, opiskeltaviin asioihin ja tutkintoon.

Suunnittelee

Työpaikkaohjaaja suunnittelee yhteistyössä opiskelijan ja koulun HOKS-ohjaajan kanssa työtehtäviä siinä vaiheessa, kun koulutus- tai oppisopimus solmitaan. Osapuolet suunnittelevat yhteistyössä käytännön työtehtäviä, joissa opiskelija voi kehittää osaamistaan. Työpaikkaohjaaja seuraa oppimisen edistymistä ja antaa palautetta. Kun osaaminen lisääntyy, työpaikkaohjaaja kannustaa uusiin työtehtäviin tai näyttöön. Tarvittaessa työpaikkaohjaajan kannattaa ottaa yhteyttä HOKS-ohjaajaan.

Opastaa ja perehdyttää
 • Alkuvaiheessa opiskelija tarvitsee tietoa, tukea ja neuvoja, joten työpaikkaohjaajan merkitys opastajana on silloin suurin.
 • Työpaikkaohjaaja on opiskelun ajan tukihenkilö, jonka puoleen opiskelija voi aina tarvittaessa kääntyä.
 • Työpaikkaohjaaja auttaa opiskelijaa pääsemään osaksi työyhteisöä! Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työyhteisöön, työtehtäviin, työpaikan pelisääntöihin ja turvallisuuskäytäntöihin.
 • Työpaikkaohjaaja on mahdollistaja ja ovien avaaja.
 • Perehdyttäjiä voi olla useita.
Ohjaa ja keskustelee
 • Työpaikkaohjaaja vastaa yhteistyössä työpaikan muiden työntekijöiden kanssa siitä, että koulutus järjestetään työpaikalla opiskelijan HOKSin mukaisesti.
 • Työpaikkaohjaaja sopii yhteiset keskusteluajat opiskelijan kanssa.
 • Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa ja keskustelee arjen haasteista ja motivaatiosta.
 • Työpaikka antaa ja pyytää kannustavaa ja kehittävää palautetta.
 • Kun opiskelija kehittyy, työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle enemmän vastuuta.
 • Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa ja antaa opiskelijalle kannustavaa ja kehittävää palautetta.

Täältä löydät interaktiivisen kuvan työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät.

Antaa palautetta

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on antaa ja pyytää palautetta. Opiskelija tarvitsee palautetta, jotta hän kehittyy.  Palautteen antamisessa voi olla kulttuurisia eroja.

Palautekeskustelulle kannattaa varata sopiva aika, paikka, tilanne ja tapa.

Työpaikkaohjaajan täytyy varmistaa, että opiskelija ymmärtää palautteen. Joskus positiivisenkin palautteen ymmärtäminen voi olla uraansa aloittavalle vaikeaa.

Palautteen tarkoitus on saada aikaan muutos ja sitä kautta antaa oppimisen mahdollisuus ja kokemus opiskelijalle.

Muistilista palautteen antamiseksi

 1. Anna palaute mahdollisimman pian.
 2. Anna palaute yhdestä asiasta kerrallaan.
 3. Anna palaute kahden kesken. Myönteistä palautetta voi antaa muiden kuullen.
 4. Anna opiskelijalle mahdollisuus kertoa oma arviointinsa tilanteesta.
 5. Perustele palautteesi.

Tutustu myös: https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2017/09/Arjen_ohjaushaasteita.pdf

Mikä on näyttö?

Näyttö on käytännön työtilanne tai työprosessi, jota tekemällä opiskelija näyttää osaamisensa. Suunnittelu tarkoittaa, että sovitaan aikataulut ja näyttöjen sisällöt. Suunnittelun lähtökohtana ovat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Työpaikkaohjaaja voi toimia näytön arvioijana, mutta arvioijia voi olla työpaikalla useita. Näyttötilanteen kesto voi vaihdella sen mukaan, millaisesta tutkinnon osasta on kyse ja milloin arvioija voi arvioida opiskelijan osaamisen.

KÄYTÄNNÖN VINKIT

Muistilista työpaikkaohjaajalle
 1. Tutustu opiskelijaan. Selvitä opiskelijan tausta ja lähtötilanne:
  • Onko opiskelija nuori vai aikuinen, alalle tuleva, eri kulttuurista tuleva, alanvaihtaja?
  • Onko opiskelijalla työkokemusta?
  • Millainen oppija opiskelija on?
 2. Jaa omaa osaamista ja kokemustasi opiskelijan kanssa. 
 3. Tutustukaa yhdessä tutkinnon ja opiskelun tavoitteisiin.
 4. Suunnitelkaa yhdessä aikataulu. Aikataulu helpottaa ohjausta, opetusta ja palautekeskusteluja. Ohjauksen apuna on koulun HOKS.
 5. Anna palautetta.
 6. Pyydä palautetta opiskelijalta.
 7. Anna opiskelijalle tilaa oivaltaa itse.
 8. Kannusta opiskelijaa pitämään oppimispäiväkirjaa (esimerkiksi blogia, vblogia, kuvia, tekstiä).
 9. Sovi pelisäännöt.
 10. Kysykää neuvoja koulun HOKS-ohjaajalta.

Testaa millainen ohjaaja olet: https://ohjaan.fi/testaa-taitosi-ohjaajana/

Skip to content